شیوه صحیح توتون کردن پیپ به صورت تصویری

بسیاری از کسانی که به تازگی پیپ تهیه میکنند از شیوه صحیح توتون کردن پیپ اطلاعات کمی در اختیار دارند و همین باعث میشود که هم به پیپ آسیب برسد و هم تجربه خیلی مناسبی از استفاده از پیپ نداشته باشند.

از این رو فیلمی رو اینجا قرار دادیم که به صورت کاملاً واضح، شیوه ی پر کردن توتون پیپ رو نمایش داده:

۱۳۹۴/۰۹/۱۳
نحوه توتون کردن پیپ

نحوه توتون کردن پیپ (فیلم)

شیوه صحیح توتون کردن پیپ به صورت تصویری بسیاری از کسانی که به تازگی پیپ تهیه میکنند از شیوه صحیح توتون کردن پیپ اطلاعات کمی در اختیار دارند و […]