آیا میدانید فندک های زیپو Zippo چگونه تولید میشوند؟

از سیر تا پیاز تولید فندک های زیپو را در کلیپ زیر میتوانید مشاهده فرمائید:

۱۳۹۴/۰۹/۱۳
فندک زیپو

آیا میدانید فندک های Zippo چگونه تولید میشوند؟ (فیلم)

آیا میدانید فندک های زیپو Zippo چگونه تولید میشوند؟ از سیر تا پیاز تولید فندک های زیپو را در کلیپ زیر میتوانید مشاهده فرمائید: