پیپ فلزی (Metal)  چرا ؟

جنس فلزی پیپ شامل انواع پیپ های برند فالکون (Falcon) بدنه آلومینیومی، کریستن (Kirsten)، یِلو بول (Yello Bole)، دکتر گاربو (وایکینگ) ((Dr.Grabow (Viking) و غیره…

پیپ های فلزی اغلب معروف هستند به اینکه رطوبت و شیره حاصل از سوختن توتون رو در قسمت فلزی زیر آتشگاه به دام می اندازند، و دود رو قبل از اینکه به دهان برسد خنک میکنند. برخی از طرف داران این پیپ ها میگویند پیپ های فلزی سوزش زبان (Tongue Bite) رو کاهش میدهند و باعث میشوند پیپ کشیدن لذت بخش تر شود.

کریستن و فالکون هنوز این گونه پیپ ها رو تولید و عرضه میکنند. مراقب باشید: پیپ های فلزی بسیار زیادی، از سبک ها و مارک های مختلف وجود دارند، و جمع آوری آنها می تواند بسیار اعتیاد آور باشد!

۱۳۹۴/۰۹/۱۱
پیپ فلزی چرا؟

پیپ فلزی چرا؟

پیپ فلزی (Metal)  چرا ؟ جنس فلزی پیپ شامل انواع پیپ های برند فالکون (Falcon) بدنه آلومینیومی، کریستن (Kirsten)، یِلو بول (Yello Bole)، دکتر گاربو (وایکینگ) ((Dr.Grabow […]