قوانین طلایی برای استفاده و نگهداری بهتر پیپ

۱- همیشه پیپ خود را با کبریت و یا فندک مخصوص پیپ روشن کنید تا شعله آن آن مستقیما توتون را آتش بزند و دهانه پیپ شما نسوخته و تغییر رنگ ندهد. برای برگشت رنگ دهانه پیپ های سوخته از پولش مخصوص استفاده کنید.

۲- سعی کنید توتون را در ته پیپ فشرده پر نکنید و قسمت روی آن پر تر از زیر باشد….

۳- توتون را به آرامی و بدون فشار داخل محفظه بریزید و پیپی انتخاب کنید که ظرفیت آتشگاه آن مناسب استفاده شما باشد. به این ترتیب شما طعم بهتر و مطلوب تری از پیپ بدست خواهید آورد. اگر توتون زیادی در پیپ ریخته و استفاده کرده اید برای دوباره پر کردن آن اجازه دهید تا پیپ شما سرد شود. از پر کردن و استفاده مجدد از پیپ هنگام گرم بودن آن اجتناب کنید، چرا که این عمل صدمات زیادی به پیپ شما خواهد رساند.

۴- هنگامی که از پیپ خود در یک زمان به صورت ممتد استفاده می کنید می توانید با فشردن ته بیلچه به روی توتون از تمامی توتون پر شده در پیپ و باقی مانده ته آن استفاده کنید.

 

۵-اگه شما جز کسانی هستید که در روز چند بار از پیپ خود استفاده می کنید حتما پیپ خود را مکرراً تمیز کنید و میتوانید از کریستال دنیکول برای بهتر شدن طعم توتون استقاده کنید

۱۳۹۴/۰۹/۱۳
قوانین طلایی برای استفاده و نگهداری بهتر پیپ

قوانین طلایی برای استفاده و نگهداری بهتر پیپ

قوانین طلایی برای استفاده و نگهداری بهتر پیپ ۱- همیشه پیپ خود را با کبریت و یا فندک مخصوص پیپ روشن کنید تا شعله آن آن […]